ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ρευματολογικές Παθήσεις

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Ψωριασική αρθρίτιδα
 • Οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες
 • Ουρική αρθρίτιδα
 • Κρυσταλογενείς αρθρίτιδες
 • Σηπτική αρθρίτιδα
 • Νόσος του Lyme
 • Νόσος του still
 • Ρευματικός πυρετός
 • Σχετιζόμενες με αιματολογικά και ενδοκρινολογικά νοσήματα (διαταραχές του θυρεοειδούς, των λιπιδίων, Σακχαρώδης Διαβήτης)
 • Σχετιζόμενες με αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
 • Συστηματικός Ερυθυματώδης Λύκος
 • Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
 • Συστηματική σκλήρυνση και συναφή σύνδρομα
 • Φλεγμονώδεις και μεταβολικές παθήσεις των μυών (μυοσίτιδες, δερματομυοσίτιδες)
 • Σύνδρομο Sjogren
 • Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet
 • Μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού
 • Αδιαφοροποίητη νόσος του συνδετικού ιστού
 • Συστηματικά νοσήματα και κύηση
 • Αγγειίτιδες
 • Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα
 • Οστεοαρθρίτιδα
 • Υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια
 • Κληρονομικές παθήσεις του μυοσκελετικού
 • Δυσπλασίες οστών και αρθρώσεων
 • Οστεονέκρωση
 • Οικογενής μεσογειακός πυρετός
 • TRAPS
 • Οστεοπενία
 • Οστεοπόρωση
 • Περιοχική οστεοπόρωση
 • Ραχίτιδα
 • Νοσος Paget
 • Αιμοχρωμάτωση
 • Ωχρονοσία (αλκαπτονουρία)
 • Νόσος Wilson
 • Νόσος Gaucher
 • Πολυκενρική δικτυοιστιοκυττάρωση
 • Τενοντίτιδες
 • Σύνδρομο θωρακικής εξόδου
 • Επικονδυλίτιδες
 • Τενοντοελυτρίτιδες
 • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
 • Θυλακίτιδες
 • Τροχαντηρίτιδες
 • Κύστη Baker
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Έγκαιρη διάγνωση , θεραπεία και συστηματική παρακολούθηση

 • Φλεγμονώδεις υμενίτιδες (ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιτιδα, σύνδρομο SAPHO)
 • Σπονδυλαρθροπάθειες (αγκυλοποιητική Σπονδυλιτίδα, Αντιδραστική αρθρίτιδα, φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου)
 • Εκφυλιστικές παθήσεις του μυοσκελετικού (οστεοαρθρίτιδα, οσφυαλγία, DISH)
 • Μεταβολικά νοσήματα των οστών (οστεοπόρωση, Paget, υπερασβεστιουρία)
 • Ουρική και κρυσταλογενείς αρθρίτιδες
 • Συστηματικός ερυθηματώδης Λύκος
 • Σκληρόδερμα
 • Μεικτή νόσο Συνδετικού Ιστού
 • Σύνδρομο Sjogren
 • Φαινόμενο Raynaud
 • Συστηματικά νοσήματα και κύηση
 • Αγγειίτιδες
 • Ρευματική πολυμυαλγία
 • Κροταφκή αρτηριίτιδα
 • Τενοντίτιδες
 • Παγωμένος ώμος
 • Χήνειος θυλατίτιδα
 • Τροχαντηρίτιδα
 • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
 • Παρακέντηση και ενδοαρθρικές ενέσεις